Werkorganisatie de BUCHPubliekscampagne sociale basis

In samenwerking met de gemeenten Bergen, Castricum, en Heiloo ontwikkelden wij een publiekscampagne om de sociale basis te verstevigen. Ons doel was het vergroten van de betrokkenheid onder inwoners, met een nadruk op de kracht van gemeenschapszin. Daartoe stelden wij ons ten doel om samen met maatschappelijke partners en burgers werk te maken van de drie gekozen focuspunten: kansrijk opgroeien, bestaanszekerheid en vitaliteitsbevordering.

De campagne werd ingestoken vanuit drie niveaus: zelfredzaamheid, samenredzaamheid, en gemeenschapsniveau. Het ging hierbij met name om het creëren van bewustwording en het stimuleren van actieve betrokkenheid. De doelgroep bestond uit inwoners die wel iets voor een ander willen doen, maar nu nog niet bereikt en aangesproken worden. Wij wilden hen hiertoe inspireren, motiveren en activeren. Deze inspanning kwam tot stand in co-creatie met gemeenten, maatschappelijk partners, en welzijnsorganisaties. Buro Dirigo werd gevraagd de campagne en communicatiemiddelen te ontwikkelen.

 

Jij hebt goud in handen

In deze publiekscampagne benadrukten we dat iedereen iets waardevols bezit: aandacht voor elkaar. Onder het motto “Jouw aandacht is goud waard” inspireerden wij mensen om vaker naar elkaar om te kijken. Onze communicatie versterkte het goede gevoel van ‘er voor elkaar zijn’, door positieve emoties zoals aanmoediging en trots te koppelen aan onderlinge betrokkenheid.

De campagne is ‘van ons allemaal’, dus heeft geen afzender en een eigen huisstijl.

Een kleurrijke en verbindende campagnestijl

De stijl weerspiegelde de kleuren van de campagne-omgeving: rood voor het steen in de dorpen, geel voor het strand, en groen voor de bossen en het helmgras. Deze omlijsten de natuurlijke campagnebeelden die warmte, waardigheid, en respect uitstralen. We gebruiken ‘gouden’ hartelementen met de tekst ‘voelt goed’ om het positieve gevoel van bijdragen aan de gemeenschap te benadrukken. Dit element wordt in de vormgeving geplaatst op de persoon en in de buurt van het hart.

Breed palet aan middelen

Wij ontwikkelden diverse middelen zoals abri’s, driehoeksborden en social visuals om de publiekscampagne breed onder de aandacht te brengen. Op de campagnewebsite kunnen bezoekers ontdekken welke ‘Gouddoener’ zij zijn, geïnspireerd raken door ‘gouden verhalen’, en daarnaast ook materiaal vinden om de boodschap verder te verspreiden.

Start van de campagne

De publiekscampagne startte met een bijeenkomst voor samenwerkingspartners en pers, daarna gevolgd door promotieteams die de dorpen bezochten om bewustwording en participatie te bevorderen. De teams deelden flyers en gouden chocoladehartjes uit en nodigden mensen uit ter plekke de ‘Gouddoener-quiz’ te spelen. In de eerste vijf weken gaat het vooral om 1) bewoners laten weten dat de campagne er is en 2) hen te inspireren om mee te doen. De campagne krijgt een vervolg met flight 2 en 3 en loopt als gevolg daarvan in ieder geval nog door tot het einde van het jaar.

Diensten die we hierbij inzetten

Cases Bekijk meer

Wil je graag internal branding of heb je een vraag voor ons?

Partnerbadge LeadInfo
  • Buro Dirigo
  • Hendrik Figeeweg 1-U
  • 2031 BJ Haarlem
Mensen maken merken