Branding en huisstijl voor OneCircleImagine improvement

OneCircle speelt een belangrijke rol in de bevoorradingsketen met zijn bekende KeyKeg. Dit is een lichtgewicht fust waarmee vloeistoffen wereldwijd vervoerd kunnen worden. Wij kregen de opdracht om de aangescherpte businesspositionering van OneCircle om te zetten in een merkpositionering en visuele merkidentiteit. De focus lag hierbij op het nieuwe duurzaamheidsbeleid van het bedrijf en het creëren van duidelijkheid tussen het ‘moedermerk’ OneCircle en het ‘productmerk’ KeyKeg.

Luisteren en vragen stellen

Mensen associëren de KeyKeg niet direct met duurzaamheid vanwege het gebruik van plastic, hoewel het wel een milieuvriendelijk alternatief biedt voor zijn stalen tegenhanger. We stelden onszelf daarom de vraag: hoe vertellen we het genuanceerde verhaal van OnceCircle met daarin ruimte voor hun duurzame innovaties?

We startten de opdracht met een onderzoeksfase, waarbij we gebruik maakten van klantarena’s en binnenkijksessies. Ook brachten we de concurrentie in kaart middels deskresearch, om een duidelijk beeld te krijgen van de eigenheid (organisatieperspectief), relevantie (klantperspectief) en onderscheidingskracht (concurrentieperspectief). Op basis van deze inzichten schreven we het merkverhaal van OneCircle, met speciale aandacht voor de merkpersoonlijkheid.

Samen voorbij de horizon kijken

Tot onze verrassing ontdekten we dat de essentie van het merk lag in de vernieuwings-mindset van het bedrijf, waaruit ook de duurzaamheidsambitie voortkwam. OneCircle kijkt altijd vooruit en is op zoek naar wat er achter de horizon ligt.

Ons designteam gebruikte deze horizon als uitgangspunt om de merkidentiteit visueel vorm te geven. We brachten de pay-off “Image improvement” tot leven door cirkelvormen te gebruiken die samen droomwolken kunnen vormen. Transparantie werd gebruikt om zowel de producteigenschappen van de KeyKeg te laten zien als de mentaliteit van OneCircle om door problemen heen te kunnen kijken.

OneCircle heeft de KeyKeg ooit ontwikkeld vanuit verbeeldingskracht. En vanuit diezelfde verbeeldingskracht blijft OneCircle zoeken naar verbeteringen.

 

 

Van oplevering naar implementatie

De huisstijl omvatte een nieuw beeldmerk voor zowel OneCircle als KeyKeg, een specifieke typografie, kleurenpalet, beeldtaal voor iconen, tone-of-voice voor copywriting en de rationale voor fotografie. Hierbij benadrukten we het belang van de terugkerende combinatie van “mens-aarde-product”.

We hebben de uitgewerkte huisstijl samengevat en opgeleverd in een overzichtelijke stijlgids. Deze gids wordt nu gebruikt als leidraad voor het vervolgproces: het toepassen en doorvertalen van de huisstijl op alle corporate uitingen. In deze operationele fase ontwikkelen we templates die andere designers helpen om de stijl correct te implementeren. Zo zorgen we samen voor een consistente merkidentiteit.

“We kozen in de visuele merkidentiteit van OneCircle bewust voor de combinatie mens – aarde – product. Daarbij speelt de fotografie een centrale rol. De foto’s zijn genomen vanuit kikkerperspectief en tonen mensen die spelen met de lichtheid van de KeyKegs. De blauwe lucht en het groene gras vormen een natuurlijk decor. Hierbij staat de cirkel centraal als vorm, een symbool van de circulariteit die OneCircle nastreeft.”
Marcel Termes, vormgever

Diensten die we hierbij inzetten

Cases Bekijk meer

Wil je graag communicatiestrategie of heb je een vraag voor ons?

Partnerbadge LeadInfo
  • Buro Dirigo
  • Hendrik Figeeweg 1-U
  • 2031 BJ Haarlem
Mensen maken merken