iDEALWaardegedreven werkklimaat

Het overgrote deel van de online betalingen in Nederland loopt via iDEAL. Achter deze bekende populaire betaaldienst staat een toegewijd team van gedreven specialisten. In hun onderlinge samenwerking hechten de mensen van iDEAL veel waarde aan een goede werksfeer en een ‘wij-gevoel’. Het MT en HR investeren daar al lange tijd in. Zo werden de gezamenlijke waarden vastgesteld. Toen die scherp waren, haakte iDEAL Buro Dirigo aan voor een goede implementatie en voor begeleiding bij het levend houden van deze waarden.

Roadmap

We stelden als eerste een helder plan op, uiteraard vanuit het perspectief van medewerkers. Door in de huid van medewerkers te kruipen en employee-persona op te stellen, verzekerden we ons van een benadering die aansluit bij de behoeften en taal van medewerkers. Bij de roadmap diende Dirigo’s Merksterk-model als richtlijn voor gelaagde acties op rationeel, emotioneel en praktisch niveau.

Waarden-acroniem

Om consistent en levendig over de waarden te kunnen communiceren maakten we er een acroniem van: met de beginletters ontstond het woord TIME. Dit visualiseerden we op een aantrekkelijke manier waardoor de waardencommunicatie nu telkens herkenbaar klinkt als ‘it’s an iDEAL-time to be…’

Bottom-up proces

Internal branding gaat ook over een proces inrichten. Dat deden we bij iDEAL en daarbij kozen we voor een ‘bottom-up’-benadering. We stelden een TIME-team samen, bestaande uit diverse medewerkers. Het TIME-team komt regelmatig bij elkaar om de acties uit de roadmap verder te concretiseren. Het TIME-team geeft aan wat er leeft onder medewerkers en werkt nauw samen met het MT. Eén van de adviseurs van Buro Dirigo begeleidt als procesbegeleider de bijeenkomsten van het TIME-team, zodat continuïteit en adequate uitvoering van de roadmap gewaarborgd is.

Waardenworkshops

De roadmap startte met workshops voor alle medewerkers om de beleving en betekenis van de waarden met elkaar af te stemmen. Dat was bij de vaststelling van de waarden nog niet gedaan. In de waardenworkshops ging het ook over de koppeling naar concreet gedrag. Wat spreken we hierover met elkaar af? De uitkomsten zijn samengevat in een opvouwbaar pocketboekje voor alle (nieuwe) medewerkers.

Van woorden naar daden

Om de waarden gedurende de tijd echt levend te houden, staan er verschillende acties op de roadmap. Met regelmaat worden medewerkers uitgenodigd mee te doen aan bijvoorbeeld NL-Doet, om zo uitvoering te geven aan de waarde ‘meaningful’. Ook is er ontwikkelbudget vrijgemaakt om het MT te trainen in waarden gedreven leiderschap en wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de feedbackcultuur. Er is een waarden-dialoog-muur ingericht om ook buiten de overlegmomenten elkaar te inspireren en te activeren tot waarden gedreven gedrag.

Zo investeert iDEAL in een werkklimaat waar medewerkers iedere dag het beste van zichzelf geven en op een toegankelijke manier ervaren waaraan de organisatie waarde hecht.

Diensten die we hierbij inzetten

Cases Bekijk meer

Wil je graag branding of heb je een vraag voor ons?

Partnerbadge LeadInfo
  • Buro Dirigo
  • Hendrik Figeeweg 1-U
  • 2031 BJ Haarlem
Mensen maken merken