Interne communicatie Leger des HeilsImplementeren nieuwe gesprekscyclus

Het Leger des Heils gaf een impuls aan het jaarlijkse ontwikkelgesprek tussen leidinggevende en medewerker. Met vernieuwde thema’s en meer vanuit het perspectief van de medewerker: jij en je ontwikkeldoelen, jij en je team, jij en het Leger des Heils, etc. Ook de workflow is anders; medewerkers vragen nu zelf het gesprek aan en bereiden het voor via intranet. De vraag aan Buro Dirigo was: hoe nemen we onze 500 leidinggevenden en 7.000 medewerkers in het hele land mee in de nieuwe gesprekscyclus?    

Wandeling als symbool

We creëerden een eigen vormgeving voor de gesprekscyclus. Met het beeld van een wandeling als symbool voor het persoonlijke ontwikkelgesprek. We visualiseerden de wandeling op een spelbord waarbij je samen (leidinggevende en medewerker) langs 10 gespreksthema’s loopt.  

“Het mooie aan een wandeling is dat je naast elkaar loopt – wat staat voor gelijkwaardigheid. Bij sommige plekken sta je wat langer stil, maar het meest van de tijd ben je in beweging en kijk je samen vooruit. En elk jaar doe je de gesprekscyclus, het rondommetje, opnieuw.”

Annemarie den Breejen, vormgever  

Toolkit voor leidinggevenden

Met een video, geprinte poster met praatplaat, een factsheet en een handleiding kreeg de afdeling HR een compleet pakket middelen in handen om de organisatie mee te nemen in deze vernieuwde gesprekscyclus. De eerste reacties zijn positief, in het eerste kwartaal zijn er zo’n 700 gesprekken opgestart door medewerkers.

Diensten die we hierbij inzetten

Cases Bekijk meer

Wil je graag branding of heb je een vraag voor ons?

Partnerbadge LeadInfo
  • Buro Dirigo
  • Hendrik Figeeweg 1-U
  • 2031 BJ Haarlem
Mensen maken merken