fbpx

Internal branding met SPIESamen brengen we zóveel in beweging

SPIE brengt de wereld waarin we wonen, werken en leven in beweging. Dit bedrijf biedt als  multidisciplinaire dienstverlener A-tot-Z-oplossingen om gebouwen optimaal te laten presteren, steden slimmer te maken, de energietransitie te faciliteren en industriële activiteiten te verduurzamen. De opkomst van duurzaamheid en de uitdagingen op de arbeidsmarkt versterkten SPIE’s ambitie om een ‘sterk merk’ te worden. Dit kwam tot uiting in de merkbelofte ‘SPIE zet het in beweging’

Ons werd gevraagd dit nieuwe merkverhaal in de organisatie te laten landen. Het doel van deze internal branding: eind 2023 is minstens 70% van de 7.000 medewerkers bekend met het merkverhaal en ervaart dit als een verbindende kracht. Onze internal branding roadmap stippelde de koers uit: van het vaststellen van de merkwaarden tot de concrete toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

 

Op koers met een roadmap 

Wij geloven dat internal branding om een procesmatige aanpak vraagt. Daarom richtten we binnen de organisatie twee groepen in: een stuurgroep en een ambassadeurgroep. In de stuurgroep participeerden twee directieleden, waaronder de directeur HR. De ambassadeurgroep vormde een afspiegeling van de organisatie. Regelmatig terugkerende binnenkijksessies met beide groepen (soms gezamenlijk, soms apart) gaven ons antwoord op vragen als ‘Wat drijft mensen om bij SPIE te gaan werken? Wat verwachten medewerkers van hun leidinggevenden en de organisatie? Wat zou je doen voor een positieve beleving bij medewerkers?”

Vervolgens werden in co-creatie de doelen en de te volgen route uitgestippeld voor de periode zomer 2022 – zomer 2024. Deze internal branding roadmap is gebaseerd op ons Merksterkmodel en omvat alle activiteiten die nodig zijn voor verankering van het merkverhaal: gefaseerd geplande acties, geënt op de communicatieniveaus ‘denken, voelen, doen’.

“In de internal branding roadmap maken we onderscheid tussen de lijncommunicatie met leidinggevenden en de interne communicatie met alle medewerkers. Geen enkele activiteit komt op zichzelf te staan. Zo blijft er focus op het zorgen voor een positieve interne merkbeleving.” 

Alisa Post, strateeg en oprichter 

Samen brengen we zóveel in beweging 

Om het merkverhaal van alle SPIE’ers te laten zijn, wordt op verschillende manieren met alle stakeholders gecommuniceerd. Daartoe is de merkbelofte vertaald naar het interne communicatieconcept ‘SAMEN zetten we ZOVEEL in beweging’. Het concept legt de nadruk op de waarde van elke individuele medewerker voor het grotere geheel. We zien échte medewerkers in de hoofdrol, wiens portretten samen een nieuw gezicht vormen. De geanimeerde uitwerking van het concept benadrukt de kracht van ieders inzet. We kozen de kettingreactie als metafoor omdat deze symbool staat voor het creëren van beweging en het belang van optimale samenwerking. Kenmerkend in dit concept is de grote rode bal, afgeleid van het SPIE-logo, met daarop het interne motto en de merkwaarden.

Met een flinke dosis DEWV

Met ons DEWV3H-model geven we richting aan het interne proces. Dat houdt in dat we in iedere fase van de internal branding roadmap de merkimplementatie op drie niveaus communiceren: hoofd, hart handen. Met als doel dat medewerkers het merk herkennen en beminnen en dat zij ervaren dat het merk voor hen verschil maakt. SPIE committeert zich aan vier basisvoorwaarden voor een succesvol internal branding traject, namelijk: 

  • Waar mogelijk in dialoog. Dus open staan voor suggesties en feedback. 
  • Met enthousiasme en een aanstekelijke tone of voice van het management.  
  • Met getoonde waardering voor de inbreng van medewerkers.  
  • Op basis van verantwoordelijkheid; medewerkers worden gefaciliteerd om daadwerkelijk beweging te brengen en hier (positief) op beoordeeld.

Kettingreactie als kick-off

We organiseren een energiek en entertainend evenement om alle medewerkers optimaal kennis te laten maken met het nieuw vastgestelde merkverhaal. De ambassadeursgroep bracht dit idee naar voren, waarbij zij aangaven dat er absoluut behoefte aan was na de coronaperiode. In ‘het huis van beweging’ zullen SPIE-medewerkers op interactieve wijze het merkverhaal internaliseren via diverse activiteiten.

Op deze inspirerende dag zijn alle medewerkers en hun gezinnen van harte welkom. Samen zullen ze op het festival een kettingreactie in gang zetten. Zo ervaren ze hoe de verschillende divisies en regio’s elkaar nodig hebben en gezamenlijk zóveel in beweging kunnen brengen. We hebben dit evenement een prominente rol gegeven in de internal branding roadmap en zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de activiteiten en de integratie ervan in het eventconcept.

Diensten die we hierbij inzetten

Cases Bekijk meer

Wil je graag branding of heb je een vraag voor ons?

Partnerbadge LeadInfo
  • Buro Dirigo
  • Hendrik Figeeweg 1-U
  • 2031 BJ Haarlem
Mensen maken merken
×

Hej!

Leuk dat je ons appt! Stel ons gerust een vraag of zeg gewoon even gedag 👋🏻

× Stel ons een vraag